Menu

Pakiety

Opcja pakietu

Osoba kontatkowa:

Czy masz jakieś pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami Zakupu Pakietu (Regulamin zamówienia) i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zamówienia.

PARTNERZY

PATRON MEDIALNY

ORGANIZATOR

Organizator: Blue Business Media
Blue Business Media Sp. z o.o. Oddział Kraków
ul. Berka Joselewicza 21c, 31-031 Kraków,
tel. + 48 12 35 05 400, fax. + 48 12 35 05 401,
info@bluebusinessmedia.com, www.bbm.pl

Copyright Blue Business Media Sp. z o.o. 2017